Privātuma politika

Zirgu stallis apņemas uzkrāt un izmantot tikai tādus personas datus, kas nepieciešami Zirgu stallis komercdarbībai. 

Zirgu stallis apņemas nenodot personu datus trešajām pusēm

Zirgu stallis apņemas droši glabāt personas datus.

Zirgu stallis privātruma politika ir veidota balstoties uz LR likumdošanu un "Fizisko personu datu aizsardzības likumu". 


Ar cieņu Zirgu stallis